Arbetar du på förskola, skola eller BVC?

Vi vet att många skolor och förskolor har problem med löss, och att det kan vara svårt att nå ut med information till föräldrarna. Tanken bakom Avlusningsdagarna är att få till en samlad nationell kampanj två gånger per läsår som ska vara informativ, preventiv och få föräldrarna att agera samtidigt. Det är inte mening att du som skolsköterska eller personal på förskolan ska undersöka barnen utan att föräldrarna ska uppmanas att göra det hemma under Avlusningsdagarna.

Nästa Avlusningsdagarna äger rum helgen mellan den 5 - 7 FEBRUARI 2021 då alla skolor är tillbaka från loven, eleverna blivit ”varma i kläderna” och problemen med huvudlöss har börjat dyka upp.

Syftet med Avlusningsdagarna är inte bara att föräldrar ska förstå vikten av att kamma i undersökande syfte under själva kampanjen, utan också att de ska inse hur viktigt det är att luskamma även vid behandling av huvudlöss. I dagsläget anses att kamning bör förespråkas som den viktigaste metoden för behandling och förebyggande av angrepp av huvudlöss. De menar att kamning är säker, billig och ofarlig. Det som krävs är att man är noggrann och väljer en luskam som är tät och inte har kamtänder som böjer sig när man kammar. I Sverige rekommenderar både Läkemedelsverket och Smittskydsinstitutet regelbunden luskamning av barnenes huvud vid skolstart och under terminen.

Hur deltar vi?

Det du behöver göra för att delta i Avlusningsdagarna under helgen 5 - 7 FEBRUARI 2021

 är att sprida information till föräldrarna på din skola eller förskola om kampanjen.

För att underlätta för dig har vi tagit fram ett informationsmaterial som du kan använda ut som består av:

  • en affisch om kampanjen

  • en brevmall med information om kampanjen till föräldrar

Vill du delta i vårens avlusningsdagar skicka ett mail till oss på info@avlusningsdagarna.se så berättar vi mer. Ange namn, adress, skola/förskola och ett telefonnummer där vi kan nå dig.

På den här siten kan föräldrar hitta mer information om varför det är så viktigt att luskamma för att få bukt med lössen, tips och råd om kamningsteknik och olika luskammar, samt information om huvudlöss, olika behandlingsmetoder och en produktguide (om det visar sig att någon är drabbad).

Vilka deltar i kampanjen?

Alla skolor, förskolor och BVC som anmäller sig till att få material till info@avlusningsdagarna.se eller som laddar neder materialet direkt från www.avlusningsdagarna.se/ladda_ner.htm