Nu är det dags att boka nästa kampanj i almanackan!
16-18 februari 2024 ny omgång Avlusningsdagarna

Nya omständigheter kräver nya sätt att agera.  Till höstens Avlusnignsdagarna har vi valt att gå helt elektronisk och dela material via webbsidan och via epost och sociala medier.
Med allt som har hänt de senaste året har vi kommit fram till att även vi måste utveckla vår sätt att kommunicera och hur vi väljer exponera Avlusnignsdagarnas kampanj till föräldrar.  Så istället för att posta alla affischer och brevmall som vi gjort de tidigare år (18 år -ja, sedan 2006!) så tänker vi att vi nu informerar alla endast via elektronisk media.  Det ligger också i linje med att vara miljövänlig och inte skriva ut mer papper än vad man behöver, eller hur?

Så vi hoppas ni vill hjälpa oss att sprida kunskapen om löss - (och med det undvika att "löss sprids") och uppmana alla att delta i vårens kampanj genom att dela affischen och infobrevet om varför det är viktigt att delta i vårens Avlusningsdagarna 16-18 februari.

All material kan laddas ner här!

 

   

Det bästa sättet att förebygga lössepidemier att att regelbundet luskamma barnens huvud. Efter en skön sommarledighet när alla barnen åter träffas i skolan brukar de oväntade gäster dyka upp i barnens huvud. För att få bukt med problemet med huvudlöss vill vi uppmana alla föräldrar att delta i vårens Avlusningsdagarna helgen 16 - 18 februari 2024.

Tanken är att du tillsammans med andra föräldrar ska undersöka dina barn genom att kamma dem med luskam. Även om dina barn inte drabbats ännu finns det risk för att de gör det om vi inte alla blir bättre på att undersöka våra barn regelbundet i förebyggande syfte.

Om vi agerar tillsammans samtidigt kan vi undvika stora lössepidemier på våra skolor och förskolor. Desto tidigare vi upptäcker lössen desto tidigare kan vi bli av med dem!

På den här siten kan du läsa mer om kampanjen och hitta matnyttig information om huvudlöss och hur du kammar. Du kan också se en film som visar rent praktiskt hur du luskammar med korta tips och råd.

Har ni stort problem med huvudlöss i skolan? efter många förfrågningar har vi startat en ny tjänst med professionell luskamning, där vi hjälper att undersöka barnen.  Vill ni veta mer kan ni maila oss till info@avlusningsdagarna.se

Natacha

LusFri