Avlusningsdagarna - om kampanjen

Vi är två lusbekämpande mammor, grundare till företaget LusFri, som tillsammans med några skolsköterskor har tagit initiativ till avlusningsdagar på förskolor, barnavårdscentraler och skolor runt om i Sverige. Idén till avlusningsdagar fick vi när vi när vi läste en artikel om hur man arrangerar Lusens Dag den 31 januari i Danmark sen flera år tillbaka. Tillsammans med några skolsköterskor bestämde vi oss för att testa om det fanns intresse för nationella Avlusningsdagar även i Sverige. Vi tog fram och tryckte upp ett informationsmaterial till kampanjen och kontaktade massor av förskolor, barnavårdscentraler och skolor runt om i Sverige.

De första Avlusningsdagarna ägde rum 10-12 februari 2006. Det visade sig att problemet med löss var mer utbrett än vad vi kunnat ana, och att intresset för nationella Avlusningsdagar var stort. Vi bestämde oss för att fortsätta kampanjen, och arrangera Avlusningsdagar vid terminstart två gånger om året. Nästa Avlusningsdagarna kampanj är under helgen 5 - 7 FEBRUARI 2021.

Kampanjen innebär att skolsköterskor delar ut informationsmaterial om huvudlöss och kamning, sätter upp affischen om avlusningsdagarna och uppmanar föräldrar att luskamma sina barn under kampanjen. Affischerna trycks och distribueras av LusFri helt utan kostnad för de skolor och förskolor som deltar.

Syftet med kampanjen

Syftet med Avlusningsdagarna är att minska risken för huvudlössepidemier, få föräldrar att uppmärksamma och våga prata om huvudlöss, samt förstå vikten av regelbunden luskamning. Bästa resultatet uppnås om så många skolor, förskolor och BVC som möjligt deltar. Bakgrunden till initiativet är att många skolor och förskolor har stora problem med huvudlöss och att kunskapen om löss är dålig bland föräldrarna. Tanken bakom kampanjen är att den ska vara informativ, preventiv och få alla föräldrar att agera. Det är inte mening att skolsköterskorna ska undersöka barnen utan att föräldrarna ska uppmanas att göra det hemma under Avlusningsdagarna.

Liknande arrangemang i andra länder

I England och Danmark arrangeras liknande avlusningsdagar sen flera år tillbaka. I England är det tre avlusningsdagar per år: den 31 januari, 30 juni och 31 oktober. I Danmark är den 31 januari utsedd till Lusens Dag. Från början var det ett privat initiativ. Idag backas det upp av Sundhetsstyrelsen och Statens Skadedyrlaboratorie. Problemen med löss har varit så stora i Danmark att regeringen har satsat över 1 miljon på lusforskning. Forskningen ska ligga till grund för en nationell strategi för att råda bukt på problemen med huvudlöss, där avlusningsdagar kommer att ingå.