Hur får jag bort löss och gnetter?

När du konstaterat att du har huvudlöss är det dags att ta ställning till vilken behandlingsmetod du vill använda för att bli av med lössen och gnetterna. Det går att bli av med huvudlössen enbart genom att använda en luskam om man är noggrann, den är tillräckligt tät och den klarar av att kamma ut både lössen och gnetterna. Läkemedelsverket menar att det i regel krävs en kombination av noggrann kamning av håret och behandling med ett rekommenderat lusmedel.

Vilka behandlingsalternativ finns det?

Det finns ett antal olika behandlingsmetoder för att bekämpa huvudlöss. Det vanligaste är att man använder luskammar, lusmedel i form av kemiska läkemedelspreparat (som innehåller insektgift), medicintekninska produket eller naturpreparat. Det är viktigt att inte behandla med läkemedlspreparat "för säkerhets skull", då man har konstaterat resistens bland lössen mot den verkande insektgiften malation (läs mer om risistens bland löss här). Preparaten kan vara starka för överkänsliga personer. Det finns också risk för att lössen utvecklar resistens mot den verkande insektgift vilket gör att preparaten slutar att fungera.

Oavsett vilken behandlingsmetod du väljer är det viktigaste att lusens livscykel avbryts så tidigt som möjligt. Välj därför en behandlingsmetod eller produkt som du tycker tar bort äggen effektivast.

För att minska risken för ny smitta bör alla som du misstänker har huvudlöss både i familjen, och på dagis eller skola behandlas samtidigt. Läkemedelsverket rekommenderar att samtliga i familjen eller barngruppen kammas noggrant med luskam i minst 10 dagar, helst 14 dagar. Alla som har angripits bör behandlas samtidigt för att man ska undvika återsmitta. Det bästa är att alla kammar sina barn regelbundet för att upptäcka smitta tidigt.

Behandlingsrekomendationer

I Sverige har även Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet påpekat vikten av regelbunden luskamning både i behandling och i förebyggande syfte.  Läkemedelsverkets rekomendationer är att:

  • I första hand medicintekniska produkter som appliceras i hårbotten.
  • I andra hand läkemedel innehållande kombinationen bensylbensoat och disulfiram.
  • I tredje hand läkemedel innehållande malation i beredningsformen kutan lösning.
  • I fjärde hand läkemedel innehållande malation eller permetrin i beredningsformen schampo.

Hela artikelom med Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av huvudlöss kan du läsa här Du kan även läsa en artikeln "Behandling av huvudlöss  bakgrundsdokumentation" (Information från Läkemedelsverket 5:2010)

 

Luskammar

Luskammar eller finkammar används för att dra bort löss och ägg från håret. Kvaliteten på kammarna varierar. Många kammar är gjorda i plast med korta kamtänder. De kan vara svåra att kamma med i långt hår, och har svårt att få ut äggen som sitter fast hårt på hårstråna med ett limliknande sekret. Se till att använda en kam som håller formen vid upprepad användning så att kamtänderna inte börjar spreta ut och kammen förlorar sin täthet.

Det är viktigt att vara noggrann när man kammar med luskam. Man kan använda kammarna tillsammans med lusmedel då dödar man lössen innan de kammas ut.

Svenska Skolläkarföreningen skriver: "Det finns många olika sorters luskammar, som skiljer sig åt i form, färg och material. Vilket material som är bäst att använda beror på hårets kvalitet. Ett mycket tjockt hårsvall kan kräva metallkam för att redas ut ordentligt. Tänderna på kammen måste sitta tillräckligt tätt för att lössen inte skall slinka emellan, men nog brett så att de fastnar när kammen dras genom håret. Även formen på tänderna är här av betydelse. Det är möjligt att använda kamning som enda metod för att bli av med huvudlöss. Den måste då utföras tillräckligt länge och tillräckligt ofta." Läs mer om luskamning och olika behandlingsmetoder på Svenska Skolläkarföreningens hemsida.

 

Kemiska läkemedelspreparat

De kemiska lusmedelspreparaten är läkemedel som innehåller permetrin, malation eller benzylbensoat och disulfiram. Medlen är en insektsgift och påverkar lusens centrala nervsystem och dödar lössen. Inget av medlen dödar alla ägg. Det är därför man är tvungen att genomföra en andra behandling efter ca 8 dagar för att komma åt de ägg som nu fått tid att kläckas och bli huvudlöss. Dessa läkemedlespreparaten säljs på apotek och det finns både receptfria och en receptbelagt läkemedel. Det är viktigt att följa behandlingsinstruktionerna noga eftersom de kemiska lusmedelspreparatens effekt beror på läkemedelsformen, koncentrationen och tiden de får verka. Missar man att följa instruktionerna så att behandlingen misslyckas och några löss överlever, ökar risken att lössen blir motståndskraftiga (resistenta) mot lusmedel. Numera rekommenderas inte dessa lusmedel som första hands alternativ.

Det är därför viktigt att inte behandla med kemiska medel "för säkerhets skull". Preparaten är också starka och kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer.

Naturpreparat och huskurer

Naturpreparaten är oftast baserade på oljor, till exempel anis-, kokos- eller teatreeolja. Preparaten kan ha olika funktioner. Vissa kan göra det svårare för äggen och lössen att få fäste på hårstråna. Andra fungerar på så sätt att de täpper till lössens andningskanaler vilket gör att lössen kvävs. Det finns också ett antal huskurer som används för att döda lössen eller göra det enklare att få bort dem från håret. Det finns ingen risk för resistensutveckling bland löss mot dessa medel.

Även naturpreparat kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Det kan bero på innehållet eller doften.

Nya medicintekninska produkter

Det är nya preparat som inte klassas som läkemedel, då de påverkar lössen på ett mekaniskt och inte kemisk sätt.  Det finns ett antal olika preparat som är baserad på dimetikon (silikon), växtoljor eller kombinationen av båda och som påverkar lössen genom att bilda en hinna runt lössen som sedan kväver den till döds.  De säljs receptfria på apotek och det finns ingen risk för resistensutveckling bland löss mot dessa medel.