Hur upptäcker jag om jag har löss?

Det är lössens bett som kliar och irriterar och oftast gör att man upptäcker att man har huvudlöss. En del, särskilt vuxna, kan ha löss utan att det kliar. Tecken på att man har löss kan då vara ett svart puder på kragen eller kudden, det vill säga lusens avföring, eller ömsade lusskinn. Genom att kamma igenom håret noggrant med en tät luskam kommer du att upptäcka hur mycket ägg och löss du har. Du kan då lättare ta ställning till vilken behandlingsmetod du vill använda. Har du bara lusägg på hårstråna behöver det inte betyda att du kommer att få huvudlöss - äggen kan vara kläckta eller döda. Glöm inte att kamma igenom håret på alla i familjen - lössen kan sprida sig snabbt!

Lössen är små, ungefär 2-3 millimeter och oftast grågula. Ibland kan de se ut att ha samma färg som håret, eller vara röda om de nyss sugit blod. Lössen sitter ofta vid hårbotten där de lägger ägg, särskilt bakom öronen eller vid nacken. Lössen använder gripklor för att hålla sig fast i hårstråna, och biter igenom huden vid hårbotten för att komma åt blod från hårrötterna.

Lushona Lushane

 

Lusens biologiska livscykel

En lus lever ca 6 veckor. Det finns tre stadier i lusens livscykel, från ägg till nymf till färdigutvecklad lus. Från ägg till nymf tar det ca 10 dagar. Från nymf till lus tar det ytterligare ca 9 dagar. Det tar alltså totalt ca 3 veckor från det att ett ägg lagts till dess att en färdig huvudlus klättar omkring i håret. Eftersom en hona kan lägga mellan 150-300 ägg under sin livstid kan man snabbt få väldigt stora mängder med löss. Smittas du till exempel av två löss kan du inom loppet av några veckor ha över 200 löss och ägg. Desto tidigare man avbryter lössens biologiska livscykel desto snabbare blir man av med problemen.

Lusens biologiska livscykel.

 

Nymfen ser i princip ut som en fullvuxen lus förutom att den är mycket mindre. Den växer till sig och ömsar skinn. Nyckläckta löss kan vara svåra att se. När de börjar suga blod syns de bättre. Tarminnehållet kan se ut som en mörk rand i kroppen.

Till vänster en nymf. Till höger en fullvuxen lus.
Källa: National pediculosis association

 

Lössens ägg kallas också gnetter och är ca 1 mm. De är bruna eller gulvita och liknar små vattendroppar. Gnetterna sitter fast på hårstråna nära hårbotten med ett limliknande sekret som gör dem mycket svåra att kamma ut. När lushonan lägger äggen gör hon det nära hårbotten för att gnetterna ska ha så kort avstånd som möjligt till sin föda, blodet från hårbotten. Eftersom lusäggen sitter fast hårt vid hårstråna och håret hela tiden växer kan äggen eller de tomma skalens placering ge dig en ledtråd om när du blev smittad. Håret växer ca 1 mm på 3 dagar. Sitter äggen 1 cm från hårbotten är de ca 1 månad gamla, och är med säkerhet antingen kläckta eller döda. Kläckta ägg ser ljusare ut än okläckta ägg. Bilden nedan visar ett ägg fäst vid ett hårstrå. Det vita strecket längs håret är det limliknande sekret som lusen använder för att fästa äggen vid håret. Tänk på att lusäggen är väldigt små och det kan vara svårt att avgöra om det kammen drar med sig är ägg eller bara smuts. Om du använder luskammen NitFree har äggen alltid en liten "svans" eller "en tråd" vid ena änden. Det är limsekretet som följer med när äggen avlägsnas med mikrokanalerna på kamtänderna. När man provat att kamma ett tag blir det lättare att se om det som kammen för med sig är en lus, ett lusägg eller bara smuts.

Lusägg fäst vid hårstrå. Kraftig förstorning.
Källa: National pediculosis association

Av bilderna ovan kan det vara svårt att förstå riktigt hur små lössen och deras ägg är. Bilderna nedan visar löss och ägg i naturlig storlek i jämförelse med några vanliga föremål.

 
Storleken på vuxna löss jämfört med ett mynt.
Källa: National pediculosis association
Storleken på lusägg jämfört med ett knappnålshuvud.
Källa: National pediculosis association